MTV World Stage | V Festival 2017 Highlights

Wiz Khalifa "Black & Yellow" (Live From Isle Of MTV 2016, Malta)

Wiz Khalifa, Black & Yellow, Black And Yellow, Isle Of MTV, Malta, IOMTV, World Stage, 2016, Live, Live Performance

MTV World Stage | V Festival 2017 Highlights

Wiz Khalifa "Black & Yellow" (Live From Isle Of MTV 2016, Malta)

Wiz Khalifa, Black & Yellow, Black And Yellow, Isle Of MTV, Malta, IOMTV, World Stage, 2016, Live, Live Performance