R.D. Burman

Janam Kahin Na Jaya Karo Janam

Mil Gayee Manzil Mujhe | Official Song Audio

R.D. Burman

Janam Kahin Na Jaya Karo Janam

Mil Gayee Manzil Mujhe | Official Song Audio