Diana Damrau

Donizetti: Maria Stuarda, Act 3: "Deh! Tu di un umile"

Diana Damrau

Donizetti: Maria Stuarda, Act 3: "Deh! Tu di un umile"